Процедури

Процедура № 257 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 18.10.2016
Втора дата
Начална цена 43,200.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет Техническо обслужване, основен и текущ ремонт , профилактика, доставка на резервни части и консумативи , доставка, монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти за МПС стопанисвани от ТП "ДГС- Карнобат", по обособени позиции

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.