Процедура № 2514 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 2514 на ДГС Карнобат от 16.11.2018 е прекратена!
ДГС Карнобат 16.11.2018 5,000.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Пряко договаряне с основание чл.182 ал.1 т.2 ЗОП
Предмет Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Карнобат, за срок от 12 месеца

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.