Процедури

Процедура № 2514 на ДГС Карнобат

Процедура № 2514 на ДГС Карнобат от 16.11.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 16.11.2018
Втора дата
Начална цена 5,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Пряко договаряне с основание чл.182 ал.1 т.2 ЗОП
Предмет Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Карнобат, за срок от 12 месеца

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.