Процедура № 2387 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 2387 на ДГС Карнобат от 25.09.2018 е прекратена!
ДГС Карнобат 25.09.2018 5,000.00 лв. без ДДС Публично състезание Профил на купувача Процедура по ЗОП
Предмет Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС - Карнобат , за срок от 12 месеца

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.