Процедури

Процедура № 2387 на ДГС Карнобат

Процедура № 2387 на ДГС Карнобат от 25.09.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 25.09.2018
Втора дата
Начална цена 5,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Публично състезание
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Процедура по ЗОП
Предмет Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС - Карнобат , за срок от 12 месеца

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.