Процедура № 237 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 13.09.2016 1,908.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Събиране на оферти с обява
Предмет Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания предвидени в Наредба 3 /1987 г :"За задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците" и Наредба 3/25.01.2008 г. :"За условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина "

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.