Процедура № 2214 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 2214 на ДГС Карнобат от 26.06.2018 е прекратена!
ДГС Карнобат 26.06.2018 3,315.16 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Открита процедура по ЗОП
Предмет Възлагане на механизирана поддръжка на същестуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради в териториалния обхват на ТП ДГС Карнобат

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.