Процедури

Процедура № 2214 на ДГС Карнобат

Процедура № 2214 на ДГС Карнобат от 26.06.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 26.06.2018
Втора дата
Начална цена 3,315.16 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура по ЗОП
Предмет Възлагане на механизирана поддръжка на същестуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради в териториалния обхват на ТП ДГС Карнобат

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.