Процедура № 1972 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Карнобат 03.04.2018 8,407.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Открит конкурс Отглеждане и поливане на горски култури на територията на ТП ДГС - Карнобат

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.