Процедура № 165 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Карнобат 12.08.2016 17.08.2016 8,722.78 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Открит конкурс "Отглеждане на млади насаждения без материален добив в подотдели 1042 - а, д"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.