Процедури

Процедура № 1162 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 30.06.2017
Втора дата 07.07.2017
Начална цена 7,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3 от ЗОП
Предмет Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП "ДГС Карнобат"

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.