Годишен план за ползване на дървесина

Годишен план 2020
Файл
Добавен
11.11.2019 / ДГС Карнобат
Годишен план за ползване на дървесина през 2019 г. на ТП Държавно горско стопанство гр. Карнобат
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Карнобат
Годишен план за ползване на дървесина от ДГТ на ТП "ДГС Карнобат" през 2018 г.
Файл
Добавен
15.11.2017 / ДГС Карнобат
ОДОБРЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП "ДГС КАРНОБАТ" ЗА 2017 Г.
Файл
Добавен
15.11.2016 / ДГС Карнобат