slide

Годишен план за производство на фиданки | ДГС Карнобат

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ФИДАНКИ ПРЕЗ ВЕГЕТАТИВНАТА 2020/2021 ГОД. НА ТП ДГС-КАРНОБАТ
Файл
Добавен
20.01.2021 / ДГС Карнобат