ЮИДП ДП гр. Сливен въведе дистанционна форма на работа за своите служители

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка и обявеното извънредно положение на територията на страната, Югоизточно държавно предприятие ДП гр. Сливен предприе мерки за защита здравето на служителите си и ограничаване разпространението на вируса COVID-19. Централният офис и стопанствата към ЮИДП ДП ще функционират без прекъсване, по графици и състав, утвърдени от директора на предприятието и директорите на 32-те териториални поделения на ЮИДП ДП. Със заповед на директора на ЮИДП ДП гр. Сливен от 16 март, се въвежда дистанционна форма на работа в домашна среда за служителите. Полагащите дистанционен труд са задължени да спазват работното време при 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица. Препоръчва се на всички служители да избягват пътуванията извън съответното населено място, да ограничат социалните си контакти и да не излизат от домовете си, освен по неотложни медицински и продоволствени причини.