ДГС-Карнобат отбеляза Седмица на гората със залесяване на дръвчета в градски парк

Горски служители от Териториално поделение “Държавно горско стопанство - Карнобат” взеха участие в залесяване на дръвчета по повод Седмицата на гората. Заедно с представители на Община Карнобат, лесовъдите облагородиха градския парк, като залесиха фиданки от видовете дървовидна ружа, японска дюля, конски кестен и албиция. Всички дръвчета са предоставени от Югоизточно държавно предприятие. “Надяваме се гражданите на Карнобат да са радостни и да пазят новите дръвчета в градската градина. Ние ще се погрижим за тяхното развитие и отглеждане, но съхранението им зависи от всички посетители на парка”, споделиха горските експерти.