slide

Гoрска сертификация | ДГС Карнобат

Информация относно провеждането на сечи през 2022 до кметовете на Общ. Сунгурларе
Файл
Добавен
29.03.2022 / ДГС Карнобат
Резюме мониторинг 2021
Файл
Добавен
17.03.2022 / ДГС Карнобат
Анализ за 2022 година
Файл
Добавен
17.03.2022 / ДГС Карнобат
Годишен план 2022 г
Файл
Добавен
15.02.2022 / ДГС Карнобат
Писмо до заинтересованите страни 2022 г.
Файл
Добавен
15.02.2022 / ДГС Карнобат
ДОКЛАД ЗА ГОРИТЕ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КАРНОБАТ" - АКТУАЛИЗИРАН М. АПРИЛ 2021 Г.
Файл
Добавен
19.04.2021 / ДГС Карнобат
Резюме на мониторинга на резултатите от индикаторите по Принцип 8 за ТП "ДГС Карнобат" за 2020 г.
Файл
Добавен
15.03.2021 / ДГС Карнобат
Предварителен анализ на дейностите, предвидени за 2021 г.
Файл
Добавен
12.03.2021 / ДГС Карнобат
Годишен план за 2021 г.
Файл
Добавен
12.03.2021 / ДГС Карнобат
До всички заинтересовани страни
Файл
Добавен
12.03.2021 / ДГС Карнобат
РЕЗЮМЕ ОТ ИЗВЪРШЕН МОНИТОРИНГ ПО ПРИНЦИП 8 ОТ FSC СТАНДАРТ ЗА 2019 Г.
Файл
Добавен
27.04.2020 / ДГС Карнобат
ГОДИШЕН ПЛАН 2020 Г.
Файл
Добавен
27.04.2020 / ДГС Карнобат
ПРЕДВАРИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЕФЕКТА ОТ ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА 2020 Г.
Файл
Добавен
27.04.2020 / ДГС Карнобат
Доклад за ГВКС на територията на ТП "ДГС Карнобат"
Файл
Добавен
19.09.2019 / ДГС Карнобат
Резюме от извършен мониторинг по принцип 8 от FSC стандарт
Файл
Добавен
19.09.2019 / ДГС Карнобат
Предварителен анализ на ефекта от горскостопанските дейности
Файл
Добавен
02.05.2019 / ДГС Карнобат
Годишен план 2019 г.
Файл
Добавен
02.05.2019 / ДГС Карнобат
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС-Карнобат
Файл
Добавен
23.07.2018 / ДГС Карнобат