slide

Електронни търгове | ДГС Карнобат

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

От 18.12.2017г. тече прием на документи за участие в електронни процедури за реализация на дървесина.

Участието в електронните търгове се реализира чрез електронна система за реализация на дървесина. За използване на системата потребителите й следва да разполагат с регистрационни данни, които ЮИДП предоставя на успешно регистриралите се.

Всички желаещи да участват в електронни процедури, могат да подадат приложените по-долу документи, съответно Заявление – Приложение 1 и Декларация – Приложение 2, в най-близкото им ТП или в Централното управление на ЮИДП, ведно с необходимите документи, изискуеми от ЮИДП.

Документите следва да бъдат предадени лично от упълномощено лице или лице притежаващо представителна власт, по отношение на съответния кандидат за участие. Документите следва да са попълнени, подписани, подпечатани и окомплектовани, с цел преглед и оценка на допустимостта от страна на съответното ТП или Централното управление на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП – Сливен.

Желаем Ви приятна работа със системата и успех!

Система за електронна реализация на дървесина

Наредба за възлагане на дейности

Инструкция за регистрация

Тръжен регламент - в сила до 28.03.2019г.

Приложение 1

Приложение 2