Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
Процедура № EТ01507 е прекратена!
EТ01507 ДГС Стара река 24.03.2021 11:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2109-E. Явен 74350.00 лв.
Документи: 2109 Е.rar протокол.docx
Резултати: Заповед прекратяване.doc
Процедура № EТ01503 е прекратена!
EТ01503 ДГС Стара река 24.03.2021 10:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2112-Е МТ Явен 27160.00 лв.
Документи: Документация 2112-E МТ.rar протокол.docx
Резултати: Заповед прекратяване.doc
Процедура № EТ01508 е прекратена!
EТ01508 ДГС Мъглиж 24.03.2021 09:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 213118 Таен 30802.00 лв.
Документи: 213118обявяване.rar
Резултати: Протокол ET01508.pdf заповед прекратяване213118.pdf
Процедура № EТ01504 е прекратена!
EТ01504 ДГС Стара река 23.03.2021 14:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2109-E Явен 89357.00 лв.
Документи: Документация 2109-Е.rar протокол.docx
Резултати: Заповед прекратяване.doc
Процедура № EТ01502 е прекратена!
EТ01502 ДГС Стара река 23.03.2021 13:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2111-Е Явен 100976.00 лв.
Документи: Документация 2111-Е.rar протокол.docx
Резултати: Заповед прекратяване.doc
Процедура № EТ01506 е прекратена!
EТ01506 ДГС Стара река 23.03.2021 10:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2101-E Явен 99037.00 лв.
Документи: 2101-Е.rar протокол.docx
Резултати: Заповед прекратяване.doc
Процедура № EТ01505 е прекратена!
EТ01505 ДГС Стара река 23.03.2021 10:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2101-E Явен 99037.00 лв.
Документи: 2101-Е.rar
Процедура № EТ01501 е прекратена!
EТ01501 ДГС Стара река 22.03.2021 10:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2110-Е Явен 13115.00 лв.
Документи: 2110-E МТ.rar протокол.docx
Резултати: Заповед прекратяване.doc
Процедура № EТ01500 е прекратена!
EТ01500 ДГС Айтос 17.03.2021 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 10/2021 Явен 10365.00 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване Пакет 10-2021 - прогнозни.rar
Резултати: Протокол ET01500.pdf zapoved - Prekrat.-zal..docx
EТ01497 ДЛС Мазалат 15.03.2021 11:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2102 Таен 61767.00 лв.
Документи: 2102 обявяване.rar Протокол ET01497.pdf
Резултати: Заповед купувач обект 2102.docx
EТ01499 ДГС Карнобат 15.03.2021 11:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12114 Таен 13991.00 лв.
Документи: документация об. 12114.rar
Резултати: Протокол на ЕТ01499.pdf Заповед за класиране.pdf Протокол по чл.35, ал.5.pdf Заповед № РД-10-105.pdf Протокол за скл. на д-р.pdf Договор.pdf
EТ01498 ДГС Карнобат 15.03.2021 10:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12113 Таен 11918.00 лв.
Документи: документация об. 12113.rar
Резултати: Протокол ЕТ 01498.pdf Заповед за определяне на кандидат.pdf Протокол за скл. на д-р.pdf Договор.pdf
EТ01496 ДГС Стара Загора 12.03.2021 10:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 215122 Таен 48880.00 лв.
Документи: Док_ЕТТЕЦП_215122.rar Протокол 1 -№215122.pdf Протокол 2 за скл.дог_215122.pdf Договор 215122.pdf
Резултати: Заповед купувач 215122.pdf
EТ01495 ДЛС Мазалат 10.03.2021 10:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2116 Таен 88732.00 лв.
Документи: 2116 обявяване.rar Протокол ET01495.pdf
Резултати: Заповед купувач.docx
Процедура № EТ01494 е прекратена!
EТ01494 ДГС Стара Загора 08.03.2021 09:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 215109 Таен 23990.00 лв.
Документи: Док_ЕТТЕЦП_215109.rar Протокол об.215109.pdf
Резултати: Заповед прекратяване 215109.pdf
EТ01493 ДГС Гурково 05.03.2021 13:00 ТП ДГС Гурково / Обект №: 214123 Таен 38083.00 лв.
Документи: корен-214123.zip Протокол ОБ.№ 214123.zip Zаpoved klasirane 214123.zip протокол документи-214123.zip Договор обект № 214123.zip
EТ01492 ДГС Гурково 05.03.2021 12:30 ТП ДГС Гурково / Обект №: 214122 Таен 20181.00 лв.
Документи: корен-214122.zip протокол об.№ 214122.zip Zаpoved klasirane 214122.zip протокол документи-214122.zip Договор обект № 214122.zip
EТ01491 ДГС Гурково 05.03.2021 12:00 ТП ДГС Гурково / Обект №: 214118 за МТ Таен 21360.00 лв.
Документи: прод МП.zip протокол об.№ 214118.zip Zapoved klasirane-214118.zip протокол документи-214118.zip Договор обект № 214118.zip
EТ01490 ДГС Айтос 04.03.2021 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2125-04 Таен 3566.87 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение пакет 2125-04 -дърв.от склад.rar
Резултати: Протокол ET01490.pdf zapoved klasirane-zali4en.docx
EТ01487 ДГС Н. Паничарево 01.03.2021 13:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2021-3 Явен 26875.00 лв.
Документи: ел.търг с наддаване 2021-3.rar
Резултати: Протокол 2021-3.pdf ZAPOVED KLASIRANE 23.doc