Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00840 ДГС Тунджа 09.01.2020 10:00 ТП ДГС Тунджа / Обект №: 2002 Таен 119985.30 лв.
Документи: EL_TURG_KOREN_2002_VTORI.7z
EТ00845 ДГС Малко Търново 30.12.2019 15:00 ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 1911-4, 1907-5 Таен 28806.00 лв.
Документи: Документация ОП 3, 1911-4, 1907-5.rar Заповед 140.pdf
EТ00837 ДГС Стара Загора 30.12.2019 14:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205122 Таен 35126.00 лв.
Документи: Документация 205122.rar
EТ00836 ДГС Стара Загора 30.12.2019 14:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205121 Таен 47392.00 лв.
Документи: Документация 205121.rar
EТ00835 ДГС Стара Загора 30.12.2019 13:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205120 Таен 22032.00 лв.
Документи: Документация 205120.rar
EТ00834 ДГС Стара Загора 30.12.2019 13:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205119 Таен 35586.00 лв.
Документи: Документация 205119.rar
EТ00833 ДГС Стара Загора 30.12.2019 12:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205118 Таен 35272.00 лв.
Документи: Документация 205118.rar
EТ00832 ДГС Стара Загора 30.12.2019 12:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205117 Таен 28094.00 лв.
Документи: Документация 205117.rar
EТ00831 ДГС Стара Загора 30.12.2019 11:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205116 Таен 42198.00 лв.
Документи: Документация 205116.rar
EТ00830 ДГС Стара Загора 30.12.2019 11:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205115 Таен 19298.00 лв.
Документи: Документация 205115.rar
EТ00829 ДГС Стара Загора 30.12.2019 10:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205114 Таен 30036.00 лв.
Документи: Документация 205114.rar
EТ00828 ДГС Стара Загора 30.12.2019 10:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205112 Таен 13221.00 лв.
Документи: Документация 205112.rar
EТ00827 ДГС Стара Загора 30.12.2019 09:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205111 Таен 13533.00 лв.
Документи: Документация 205111.rar
EТ00826 ДГС Стара Загора 30.12.2019 09:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205108 Таен 15366.00 лв.
Документи: Документация 205108.rar
EТ00844 ДГС Малко Търново 30.12.2019 08:30 ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 1911-3, 1806-2, 1808-4, 1907-4 Таен 55443.85 лв.
Документи: Документация ОП 2, 1911-3, 1806-2, 1808-4, 1907-4.rar Заповед 139.pdf
EТ00843 ДГС Малко Търново 30.12.2019 08:00 ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 1907-3, 1911-2, 1808-3 Таен 19456.33 лв.
Документи: Заповед 138.pdf Ел. търг за продажба на добита дървесина.rar
EТ00825 ДГС Айтос 23.12.2019 09:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 196506; ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЕДНОКРАТНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Таен 6467.56 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение пакет 1965-06 за 23.12.2019-дърв.от склад-цер.rar
EТ00824 ДГС Айтос 20.12.2019 15:30 ТП ДГС Айтос / Обект №: 6; ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина, предстояща да бъде добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Явен 26719.20 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване пакет 6- прогнозни.rar
EТ00823 ДГС Айтос 20.12.2019 14:30 ТП ДГС Айтос / Обект №: 5; ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина, предстояща да бъде добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Явен 26848.80 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване пакет 5- прогнозни.rar
EТ00822 ДГС Айтос 20.12.2019 13:30 ТП ДГС Айтос / Обект №: 4; ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества дървесина, предстояща да бъде добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Явен 108014.40 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване пакет 4- прогнозни.rar