slide

Документи | ДГС Карнобат

Обявление за местни търговци
Файл
Добавен
22.11.2021 / ДГС Карнобат
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ
Файл
Добавен
20.01.2021 / ДГС Карнобат
2001-7
Файл
Добавен
16.04.2020 / ДГС Карнобат
ДОКЛАД ЗА ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КАРНОБАТ" (АКТУАЛИЗИРАН)
Файл
Добавен
09.08.2017 / ДГС Карнобат
ДОКЛАД ЗА ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КАРНОБАТ"
Файл
Добавен
19.07.2017 / ДГС Карнобат
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ТП ДГС - КАРНОБАТ, ЛФ 2017Г.
Файл
Добавен
15.11.2016 / ДГС Карнобат
Указания за провеждане на процедурите за ползване на дървесина от първа тръжна сесия на 2017 г.
Файл
Добавен
09.11.2016 / ДГС Карнобат