Ценоразписи

1904-3
Файл
Добавен
11.11.2019 / ДГС Карнобат
1917-12
Файл
Добавен
11.11.2019 / ДГС Карнобат
1920-15
Файл
Добавен
04.11.2019 / ДГС Карнобат
1904-2,1905-4
Файл
Добавен
01.11.2019 / ДГС Карнобат
1927-6
Файл
Добавен
01.11.2019 / ДГС Карнобат
1907-10
Файл
Добавен
01.11.2019 / ДГС Карнобат
1907-9
Файл
Добавен
31.10.2019 / ДГС Карнобат
1924-5
Файл
Добавен
31.10.2019 / ДГС Карнобат
1920-14 и 11901-5 по чл. 71, ал. 2, т. 1 и 2 от Наредбата/2011г.
Файл
Добавен
24.10.2019 / ДГС Карнобат
1916-2,1906-4,1920-12
Файл
Добавен
04.10.2019 / ДГС Карнобат
1924-2
Файл
Добавен
04.10.2019 / ДГС Карнобат
1926-2,1924-4
Файл
Добавен
30.09.2019 / ДГС Карнобат
1920-11,1916-1,1906-3
Файл
Добавен
30.09.2019 / ДГС Карнобат
1920-8;1920-10
Файл
Добавен
17.09.2019 / ДГС Карнобат
1920-7
Файл
Добавен
10.09.2019 / ДГС Карнобат
1904-1
Файл
Добавен
05.09.2019 / ДГС Карнобат
1920-6,1924-1,1926-1
Файл
Добавен
30.08.2019 / ДГС Карнобат
1920-5
Файл
Добавен
28.08.2019 / ДГС Карнобат
1920-4
Файл
Добавен
19.08.2019 / ДГС Карнобат
1920-1
Файл
Добавен
31.07.2019 / ДГС Карнобат