Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3417 ДГС Карнобат 26.09.2019 1929
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 887 куб.м. 1330 куб.м. 0 куб.м. 2217 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 48,840.51 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1929, подотдели 1261-а,г,з на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ Виж пълна информация
3410 ДГС Карнобат 19.09.2019 1928
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 250 куб.м. 376 куб.м. 0 куб.м. 626 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 12,989.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1928, подотдели 333 г; 334 ж; 386 в на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ Виж пълна информация
3387 ДГС Карнобат 30.09.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане, пречистване на отпадъчни води от ВиК за срок от 48 месеца Виж пълна информация
Процедура № 3387 на ДГС Карнобат от 30.09.2019 е прекратена!
3353 ДГС Карнобат 29.08.2019 1927
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 260 куб.м. 174 куб.м. 0 куб.м. 434 куб.м.
шир.
Процедури за добив на дървесина 9,005.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1927, подотдели 381-п,с, 386-г; 387-а,н на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ Виж пълна информация
3350 ДГС Карнобат 08.08.2019 1926
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 63 куб.м. 1 куб.м. 102 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 197 куб.м.
игл
Процедури за добив на дървесина 4,638.09 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 1926, отд. 232 у Виж пълна информация
3326 ДГС Карнобат 15.08.2019 1923
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
69 куб.м. 16 куб.м. 1 куб.м. 397 куб.м. 37 куб.м. 0 куб.м. 520 куб.м.
чб, бб, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 20,485.90 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект 1923 - отд. 192-а, 193-з,и от ДГТ в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат". Виж пълна информация
3309 ДГС Карнобат 26.07.2019 1924
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
123 куб.м. 378 куб.м. 3 куб.м. 1112 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1616 куб.м.
игл
Процедури за добив на дървесина 36,123.25 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 1924, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация
3201 ДГС Карнобат 03.07.2019 1922
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
95 куб.м. 0 куб.м. 22 куб.м. 156 куб.м. 50 куб.м. 57 куб.м. 380 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 7,953.40 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1922, подотдел 392 н,находящ се на територията на ТП ДГС-Карнобат, ОГТ Виж пълна информация
3200 ДГС Карнобат 02.07.2019 1921
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 388 куб.м. 582 куб.м. 0 куб.м. 970 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 20,127.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1921, подотдели 400в,г,д,ж,л;398ж,д;404а,405в,363и, находящ се на територията на ТП ДГС-Карнобат, ОГТ Виж пълна информация
3189 ДГС Карнобат 11.06.2019 1920
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
327 куб.м. 468 куб.м. 6 куб.м. 1103 куб.м. 725 куб.м. 0 куб.м. 2629 куб.м.
шир. игл.
Процедури за добив на дървесина 60,245.58 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 1920, отд. 64ж,з,и; 93б; 1222д; 1218з,и;1223а;1226а Виж пълна информация
3186 ДГС Карнобат 19.07.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,530.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради" на територията на "ДГС Карнобат" Виж пълна информация
3158 ДГС Карнобат 19.06.2019 1903
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
47 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 149 куб.м. 199 куб.м. 5 куб.м. 400 куб.м.
избк, здб, цр, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 18,966.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1903 , подотд.: 6 р; 8 б, е от ДГТ в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат" Виж пълна информация
3149 ДГС Карнобат 17.06.2019 11905
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
424 куб.м. 36 куб.м. 22 куб.м. 348 куб.м. 295 куб.м. 71 куб.м. 1196 куб.м.
шир
Процедури за продажба на дървесина 63,829.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 11905 , подотд.:1116 г от ДГТ в териториалния обхват на ТП „ДГС - Карнобат” Виж пълна информация
3148 ДГС Карнобат 17.06.2019 11904
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
248 куб.м. 6 куб.м. 11 куб.м. 228 куб.м. 171 куб.м. 16 куб.м. 680 куб.м.
шир
Процедури за продажба на дървесина 36,559.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 11904 , подотд.:1037 в; 1038 в,д от ДГТ в териториалния обхват на ТП „ДГС - Карнобат” Виж пълна информация
3140 ДГС Карнобат 29.05.2019 11824-7,11826-3,11902-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62.37 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 62.37 куб.м.
шир.,игл.
Процедури за продажба на дървесина 4,236.70 лв. без ДДС
Предмет: Продажбата на добита дървесина,намираща се на територията на ТП ДГС Карнобат, чрез договаряне от обекти №11824-7,11826-3,11902-1 Виж пълна информация
3138 ДГС Карнобат 22.05.2019 11911
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
210 куб.м. 138 куб.м. 3 куб.м. 328 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 690 куб.м.
шир.,игл.
Процедури за добив на дървесина 16,403.71 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 11911, отд. 1184г, Виж пълна информация
3137 ДГС Карнобат 16.05.2019 1906
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 12 куб.м. 30 куб.м. 413 куб.м. 620 куб.м. 0 куб.м. 1123 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 25,299.10 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 1906, отд. 147 в; 147 г; 148 и Виж пълна информация
3106 ДГС Карнобат 31.05.2019 1903
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
47 куб.м. 15 куб.м. 5 куб.м. 129 куб.м. 199 куб.м. 5 куб.м. 400 куб.м.
шир
Процедури за продажба на дървесина 18,966.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1903 , подотд.: 6р,8б,е от ДГТ в териториалния обхват на ТП ДГС - Карнобат Виж пълна информация
Процедура № 3106 на ДГС Карнобат от 31.05.2019 е прекратена!
3105 ДГС Карнобат 30.05.2019 11905
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
424 куб.м. 36 куб.м. 22 куб.м. 348 куб.м. 295 куб.м. 71 куб.м. 1196 куб.м.
шир
Процедури за продажба на дървесина 63,829.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 11905 , подотд.: 1116 г, от ДГТ в териториалния обхват на ТП ДГС - Карнобат Виж пълна информация
Процедура № 3105 на ДГС Карнобат от 30.05.2019 е прекратена!
3104 ДГС Карнобат 30.05.2019 11904
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
248 куб.м. 6 куб.м. 11 куб.м. 228 куб.м. 171 куб.м. 16 куб.м. 680 куб.м.
шир
Процедури за продажба на дървесина 36,559.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 11904 , подотд.:1037в,1038в,д от ДГТ в териториалния обхват на ТП ДГС - Карнобат Виж пълна информация
Процедура № 3104 на ДГС Карнобат от 30.05.2019 е прекратена!